EDTA-PRO

Hạ phèn - khử kim loại nặng

THÀNH PHẦN (Trong 1 kg)

- Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid (Min)............... 2.000mg

- Chất mang (dextrose) vừa đủ ................................ 1kg

* Nguyên liệu chính: Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid

CÔNG DỤNG 

- Khử và trung hòa ion kim loại nặng, làm sạch nước ao nuôi

- Giảm độ phèn trong ao nuôi.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG

- Chuẩn bị ao trước khi thả: 1kg/ 1.500 - 2.000m3 nước.

- Ao vẫn phèn hoặc tôm khó lột trong thời gian nuôi: nếu ao pH < 7 dùng 1 kg/ 2.000m3 nước, nếu ao pH từ 7 trở lên dùng 1 kg/ 3.000m3 nước

Chú ý: Hòa EDTA-PRO với nước sạch rồi tạt khắp ao nuôi

QUY CÁCH: 1kg, 5kg, 20kg, 50kg