YUCCA USA

Hấp thu khí độc NH3

THÀNH PHẦN: Trong 1 lít

- Saponin (chiết xuất từ cây yucca) (min) ……...…………….……10.000 mg

- Dung môi (nước cất) vừa đủ………………….........................................1 lít

Kháng sinh, chất cấm, salmonella: không có.

* Nguyên liệu chính: Saponin (chiết xuất từ cây yucca)

CÔNG DỤNG:

- Hấp thu khí độc NH3 trong ao nuôi tôm cá.

- Cấp cứu tôm cá nổi đầu.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG

- Đối với tôm:

   + Ao đất mật độ dưới 60 con: 500ml / 3.000-5.000m3nước

   + Ao đất mật độ trên 60-150 con: 500ml/ 2.000-3.000m3 nước

   + Ao lót bạt: 500ml/ 1.500-2.000m3 nước

- Đối với cá: 500ml/ 3.000-5.000m3nước

Chú ý: Lắc đều trước khi sử dụng. Hòa YUCCA USA với lượng nước sạch vừa đủ sau đó tạt đều khắp ao nuôi 

QUY CÁCH: 500ml, 1L, 5L, 20L, 50L