• banner
  • banner
  • banner
    "प्रोविड हाई-टेक पोर्नो SHRIMP ए ओ समाधान"
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner

समाचार घटनाएँ

घटनाओं के बारे में जानकारी, कृषि के बारे में समाचार

Kiên Giang: Nuôi tôm theo hướng an toàn, bền vững và hiệu quả

Năm 2020, tỉnh Kiên Giang phát triển nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp 3.200 ha, tập trung trên vùng Tứ giác Long Xuyên, U Minh Thượng theo hướng an toàn, bền vững và hiệu quả, phấn đấu đạt sản lượng 28.000 tấn. Đến thời điểm này, đã thả nuôi khoảng 700 ha, sản lượng tôm thu hoạch 3.632 tấn.

नक्शा

0886.399.199