• banner
  • banner
  • banner
    "प्रोविड हाई-टेक पोर्नो SHRIMP ए ओ समाधान"
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner

समाचार घटनाएँ

घटनाओं के बारे में जानकारी, कृषि के बारे में समाचार

Công nghệ mới xử lý nước nuôi tôm

Trong điều kiện môi trường, đặc biệt là nguồn nước ngày càng ô nhiễm, việc áp dụng công nghệ cao trong xử lý nước để nuôi tôm là giải pháp cấp thiết giúp nâng cao hiệu quả vụ nuôi.

नक्शा

0886.399.199