Câu hỏi

Làm sao để giảm khí độc hiệu quả?

Tôi nuôi tôm thường đến giai đoạn 30 ngày hàm lượng khí độc đo được rất cao. Vui lòng giúp tôi giải quyết vấn đề này. Cảm ơn.

0886.399.199