• banner
  • banner
  • banner
    "CUNG CẤP GIẢI PHÁP NUÔI TÔM AO LÓT BẠT CÔNG NGHỆ CAO"
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner

Tin Tức Sự Kiện

Thông tin về sự kiện, tin tức về nông nghiệp

Công nghệ mới xử lý nước nuôi tôm

Trong điều kiện môi trường, đặc biệt là nguồn nước ngày càng ô nhiễm, việc áp dụng công nghệ cao trong xử lý nước để nuôi tôm là giải pháp cấp thiết giúp nâng cao hiệu quả vụ nuôi.

Bản Đồ

0886.399.199