Câu hỏi

Vì sao dùng Yucca mà tôm không hết nổi đầu?

Tôm tôi được 70 người tuổi, tôm bị kéo đàn nhưng dùng Yucca mà không hết. Vui lòng chỉ dẫn tôi cách khách phục. Xin cảm ơn!

0886.399.199