• banner
  • banner
  • banner
    "提供高科技的PORNO SHRIMP AO解决方案"
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner

新闻事件

有关事件的信息,有关农业的新闻

Công nghệ mới xử lý nước nuôi tôm

Trong điều kiện môi trường, đặc biệt là nguồn nước ngày càng ô nhiễm, việc áp dụng công nghệ cao trong xử lý nước để nuôi tôm là giải pháp cấp thiết giúp nâng cao hiệu quả vụ nuôi.

地图

0886.399.199