• banner
  • banner
  • banner
    "CUNG CẤP GIẢI PHÁP NUÔI TÔM AO LÓT BẠT CÔNG NGHỆ CAO"
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner
  • banner

Tin Tức Sự Kiện

Thông tin về sự kiện, tin tức về nông nghiệp

GIẢI PHÁP TỔNG HỢP KIỂM SOÁT BỆNH EMS, EHP VÀ WFD Ở TÔM

Những năm gần đây, tình hình dịch bệnh ở tôm nuôi diễn biến ngày càng phức tạp; bên cạnh những bệnh nguy hiểm do virus gây ra, các bệnh có sự kết hợp của nhiều tác nhân gây bệnh như EMS, EHP và WFD ngày càng phổ biến. Đặc điểm dịch tễ của những bệnh này là lây lan rất nhanh, phát triển phức tạp và khó kiểm soát. Vì vậy, hậu quả gây ra là rất nghiêm trọng.

Bản Đồ

0886.399.199